top of page

Outsourcingowe firmy i agencje pracy tymczasowej (APT) w Polsce i ich różniceW Polsce istnieje kilka rodzajów firm, które mogą pomóc innym firmom w zarządzaniu personelem. Najczęściej spotykanymi z nich są firmy outsourcingowe i agencje pracy tymczasowej (APT). Jednak mimo że te firmy mogą wykonywać podobne zadania, między nimi istnieją znaczące różnice, które warto uwzględnić przy wyborze konkretnego rodzaju usług. Przeanalizujmy podstawowe różnice między firmami outsourcingowymi a agencjami pracy tymczasowej w Polsce.
Agencja Pracy Tymczasowej (APT) to organizacja, która zajmuje się dostarczaniem tymczasowej siły roboczej innym firmom na określony czas. APT zawiera umowę z klientem-pracodawcą i zatrudnia personel na swoich warunkach do wykonywania pracy tymczasowej w firmie klienta. Personel zatrudniony przez APT pracuje w firmie klienta, ale formalnie pozostaje pod kontrolą APT. APT jest również odpowiedzialne za wypłatę wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. W Polsce APT jest regulowane przez ustawodawstwo, a dla ich działalności wymagane jest odpowiednie zezwolenie.
Outsourcingowa firma w Polsce świadczy usługi polegające na przekazaniu określonych funkcji i zadań innym firmom, które zwykle nie są ich podstawową działalnością. Może to obejmować outsourcing usług IT, usług księgowych i prawnych, marketingu i reklamy, zarządzania personelem i innych. Firma outsourcingowa może również świadczyć usługi w zakresie zarządzania personelem, ale w odróżnieniu od agencji pracy tymczasowej (APT) zatrudnia personel bezpośrednio i zawiera umowy z klientami na stałe wykonywanie pracy. Firmy outsourcingowe w Polsce są regulowane przez prawo, a ich działalność może również wymagać odpowiednich licencji.
Firma outsourcingowa i agencja pracy tymczasowej (APT) w Polsce oferują różne usługi z zakresu zarządzania personelem. Oto główne różnice między nimi:
1) Usługi: firmy outsourcingowe zwykle oferują szeroki zakres usług, w tym zatrudnianie i zarządzanie personelem, outsourcing procesów biznesowych, doradztwo w zakresie zarządzania personelem oraz wsparcie techniczne. APT z kolei zwykle specjalizują się w dostarczaniu tymczasowej pracy dla klientów na określony okres czasu.
2) Zatrudnienie: Przy outsourcingu firma zatrudnia personel bezpośrednio i zawiera z nimi umowy. APT zatrudnia personel na swoich warunkach i zawiera umowy z klientami w celu zapewnienia tymczasowych pracowników na określony okres czasu.
3) Kontrola: Firmy outsourcingowe zwykle oferują szersze możliwości kontroli pracy personelu, w tym monitorowanie czasu pracy, ocenę wyników itp. APT zwykle zapewniają mniejszą kontrolę nad czasowymi pracownikami, ponieważ ci pracownicy są pod kontrolą klienta, a nie APT.
4) Koszty: Zwykle usługi firm outsourcingowych są droższe niż usługi APT, ponieważ oferują one szerszy zakres usług i mają bardziej wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
5) Relacje prawne: Firmy outsourcingowe i APT mają różne relacje prawne z personelem. Firmy outsourcingowe zatrudniają personel bezpośrednio i zawierają z nimi umowy. APT zatrudniają personel na swoich warunkach i zawierają umowy z klientami w celu zapewnienia tymczasowych pracowników na określony okres czasu.
Wybranie między firmą outsourcingową a agencją pracy tymczasowej w Polsce zależy od konkretnych potrzeb firmy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, firma outsourcingowa może być lepszym wyborem z kilku powodów.
Po pierwsze, firmy outsourcingowe zwykle oferują szerszy zakres usług, w tym usługi IT, rachunkowość, usługi prawne, marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi. Oznacza to, że firma może zlecić wiele zadań jednemu dostawcy, zamiast współpracować z wieloma agencjami.
Po drugie, firmy outsourcingowe zwykle zatrudniają wysoko wykwalifikowanych i specjalistycznych profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie w swoich dziedzinach. Oznacza to, że firmy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia tych specjalistów bez konieczności zatrudniania ich na pełny etat.
Po trzecie, firmy outsourcingowe zwykle pracują długoterminowo i zapewniają ciągłe wsparcie, podczas gdy agencje pracy tymczasowej zwykle oferują rozwiązania krótkoterminowe w zakresie zatrudnienia. Oznacza to, że firmy outsourcingowe mogą pomóc firmom osiągnąć ich długoterminowe cele i zapewnić większą stabilność.
Wreszcie, firmy outsourcingowe zwykle są bardziej niezawodne i odpowiedzialne za jakość świadczonych usług. Mają większą kontrolę nad swoim personelem i mogą zapewnić, że ich klienci otrzymują wysokiej jakości pracę i usługi.
Podsumowując, podczas gdy agencje pracy tymczasowej mogą zapewnić tymczasowe rozwiązania w zakresie zatrudnienia, firmy outsourcingowe oferują szerszy zakres usług, bardziej specjalistyczną wiedzę, długoterminowe wsparcie i wyższą jakość pracy.
Firma SYNAGO została założona w 2016 r. Stale polepszając jakość obsługi oraz wdrażając innowacyjne pomysły, przez 7 lat pracy i udoskonalania, doprowadziliśmy do stania się liderem wśród firm outsourcingowych. Stawiając na maksymalne zadowolenie klienta i wyznaczając sobie to za główny cel, odróżniamy się od konkurencji profesjonalizmem obsługi naszych kontrahentów. Kolejnym powodem, dla którego jesteśmy wybierani, jest indywidualne spełnianie potrzeb dostosowanych pod oczekiwania naszych klientów. Dzięki współpracy z nami, jesteście Państwo w stanie zminimalizować koszty związane z zatrudnieniem pracowników, a przy tym zwiększyć ich wydajność, co przełoży się na lesze efekty finansowe w dłuższej perspektywie czasu. Dzięki współpracy z nami wiele firm rozszerzyło swój zasięg działania. Naszym celem jest trzymanie długoterminowej współpracy, dzięki czemu z każdym miesiącem stajemy się bardziej wydajni i mamy większą wiedzę na temat obsługi danej firmy. Naszą ciężką pracą i zaangażowaniem, zawsze zyskujemy zadowolenie z jakości świadczonych usług.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page